Eesti keeles   In English  
Sissejuhatuseks

Kui oled huvitatud muusikast, mida me nimetame nii rahva- kui pärimusmuusikaks, oled sattunud õigele lehele.

Teen alalehel "Rahvamuusikast" põgusa sissejuhatuse kahe mõiste - rahvamuusika ja pärimusmuusika - teoreetilisesse tausta eesti juhtivate etnomusikoloogide artiklitele viidates. Esitlen meie isikliku kogumistöö tulemusi kahe mõiste mõistmise kohta erinevate inimeste hulgas.

Lisaks leiate teavet maalikunstnik August Pulsti kohta, kelle nimeline õpistu tegutseb Eesti Pärimusmuusika Keskuses Viljandis. Pulsti tähtsust mõistab igaüks, kes rahvamuusika ajalooga kursis.

Mahutan siia alalehele ka oma lemmikteemad - rahvapärane viiulimäng ning hiiu kannel. Olen nendele teemadele pühendanud märkimisväärse aja oma õpingute ja ka vabast ajast. Nii võib huviline leida lisaks ajaloolistele ülevaadetele hiiu kandlest ja rahvapärasest viiulimängust ka otseseid  õppematerjale ning pärimusmuusika  näidisõppekava, mis on koostatud koolidele, kel huvi õpetada meie rahva muusikalist pärimust. Õppematerjale saab kohe endale tellida, kasutades selleks välja pandud tellimisvormi horisontaalmenüüs.

Viitamist väärivad artiklid ajakirjandusest ning rikkalik lingikogu koolidest, ja organisatsioonidest on heaks teejuhiks asjahuvilisele ning peaks meelitama seda lehekülge sageli taaskülastama.

Tänades,
Krista Sildoja.
© Krista ja Raivo Sildoja, MTÜ Virbel, Rasina küla, 64618 Mooste vald, Põlvamaa, tel: +372 55 31 478