Eesti keeles   In English  
Rahvapärane viiulimäng
Krista Sildoja 2004

Labajalavalsside ja polkade ajastu on möödas. Täna huvitab muusikatarbijat teistsugune muusika. Kuid siiski leidub inimesi (üks on nende ridade kirjutaja), keda võluvad ajaloolised meloodiad ja esitamistavad. Mulle on omaseks saanud viiulilood, mida on mängitud minu kodukandi külades 20. sajandi alguses. Olen neid palasid õppinud taasesitama Viljandi Kultuuriakadeemia rahvamuusika õppetoolis õppides. Selle eest olen tänulik oma õpetajatele Anneli Kont-Rahtolale ja Raivo Sildojale.

Ometi jäi vanade viiulilugude mängimisest väheseks, et neid lõpuni mõista. Otsisin ja vajasin võimalust uurida asja edasi. Suurim tänu "kättpidi kohaletoimetamise" eest kuulub minu juhendajale Vaike Sarvele, kelle igakülgset abi kasutanuna lõpetasin 2004. aasta kevadel magistriõpingud Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia muusikateaduse osakonnas. Vaike, kes kahjuks võeti liialt vara meie hulgast, ei näinud minu uurimistöö lõpptulemust, kuid usun, et ta oleks sellega rahul.


Olen siia alalehele koondanud olulisima, mida pean vajalikuks teiega jagada. Nõnda rändan koos lugejaga tagasi aega, mida meie mõlema silmad näinud ei ole.

Olen täiesti kindel, et sarnaselt vanade aegadega on naturaalne viiulimuusika vägagi "löögijõuline" ka täna, ilma seda eriliselt maitsestamata. Võti peitub rahvapärases viiulimängimises (kuidas?), mitte palade meloodias (mis?) või millegi sõnulseletamatu puudumises. Tähtsaim on leida võti ja sellega uks avada.

© Krista ja Raivo Sildoja, MTÜ Virbel, Rasina küla, 64618 Mooste vald, Põlvamaa, tel: +372 55 31 478