Eesti keeles   In English  
Krista tee pärimusmuusika ja selle uurimise juurde

Olen rahvamuusika mängimisega tegelenud alates 1980ndate lõpust, mil õppisin veel keskkoolis ja mängisin viiulit Vändra Kultuurimaja rahvamuusikaansamblis "Lustilik". See oli tore aeg, sest sai noodist mängimist harjutada ja praktiseerida. Ja ka palju esineda, mis ju samuti tore.

Õpingud viisid mind pärast keskkooli Tallinnasse sealsesse Pedagoogikakooli (nüüd Tallinna Pedagoogiline Seminar), kus omandasin muusikakasvataja ja põhikooli muusikõpetaja kutse. Vabal ajal mängisin viiulit Leegajuses. Arvan, et sealt minu tõsisem huvi pärimusmuusika vastu ongi alguse saanud, tänu muidugi Ain Sarvele.

Seejärel asusin õppima Viljandi Kultuurikolledžisse (hetkel TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia) rahvamuusika erialal. Minu juhendajaks sai Anneli Kont-Rahtola, kes lükkas mind ilma pikema sissejuhatuseta vanade arhiivisalvestuste maailma, kust ma tänaseni ei ole veel välja saanud ja kas enam tahangi.

Viljandis alguse saanud tõsisem huvi rahvamuusika ajalooliste esitustavade ja stiili vastu viisid mind 2002. aastal õppima Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakonda, mille lõpetasin dots. Vaike Sarve juhendamisel 2004. aasta kevadel. Minu magistritöö pealkirjaks on "Põhja-Pärnumaa rahvapärased viiuldajad ja nende repertuaar 20. sajandi esimesel poolel".

Olen tänulik oma Õpetajatele - Ain Sarv, Vaike Sarv, Anneli Kont-Rahtola, Raivo Sildoja, Lii Tamme, Timo Alakotila, Igor Tõnurist, Indrek Kalda, Erik Hokkanen jt. Nüüd tunnen ise soovi ja vastutust anda oma teadmisi edasi kõigile huvilistele.
Pärnumaa Viiulikoor Krista juhendamisel jaanuaris 2005. Foto: Raivo Sildoja

Kutsuge meid külla
ehk meie loengud, kontserdid ja kursused

Oleme Raivoga esinenud siin ja seal ning andnud muu hulgas palju-palju loeng-kontserte, kus oleme tutvustanud eesti rahvamuusika ajalugu ning pille. Hetkel on meie elukohaks talve perioodil Islandi saar, kus samuti peamiselt muusikaga tegeleme. Suved aga veedame Eestis, kodus. Niisiis oleme valmis suviti sõitma mööda Eestit ja pakkuma teile oma muusikat.

Pakume siinkohal välja mõned teemad, mille osas oleme meelsasti valmis teiega pikemalt arutlema.

KURSUSED, mis kestavad mitu päeva
 • Kursus rahvamuusika ansambli juhendajatele - pillikoor, seadmine, ansamblitöö metoodika
 • Praktiline mängurõõm rahvamuusikaansamblis
 • Eesti rahvapärase viiulimuusika mänguvõtted ning repertuaar
 • Hiiu kandle mänguvõtted ning repertuaar
 • Väikekandle meisterdamise kursus
 • Praktiline rahvapillimuusika nooremas koolieas
 • Improvisatsioon traditsiooni piires
 • Pilliõpetajale vajalikud teadmised ja oskused ajaloolisest rahvapärasest muusikast ning esitustavadest
LOENGUD, mis jäävad ühe päeva piiresse
 • Eesti rahvapillide ajaloost
 • Eesti instrumentaalse rahvamuusika ajaloost ja käekäigust tänapäeval
 • Teiste rahvaste pärimusmuusika esitused tänapäeval - võrdlus Eestis tehtavaga
 • Rahvamuusikast pärimusmuusikaks - mõistete muutumine
KONTSERTKAVAD, 45 kuni 90 minutit
 • Hiiu kandle ja rahvapärase viiulimuusika eredamad näited ajaloost koos lisaselgitustega
 • August Pulsti mälestused muusikast koos elavate muusikanäidetega

© Krista ja Raivo Sildoja, MTÜ Virbel, Rasina küla, 64618 Mooste vald, Põlvamaa, tel: +372 55 31 478