Eesti keeles   In English  
Raivo tee pärimusmuusika ja pillide juurde

Olen rahvamuusika mängimisega tegelenud pikka aega. Esmalt mängisin viiulil tantsusaateid Pärnu Kutsekeskkooli rahvatantsurühmale.

1989. aastal asusin õppima vastavatud rahvamuusika erialale Viljandi Kultuurikoolis (praegune TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), mis minu kooli lõpetades kandis nime Viljandi Kultuurikolledž.  Kuulusin seega sealsesse rahvamuusika esimesse lendu.

Paralleelselt kooli lõpetamisega asutasin Raivo Sildoja Pilltöökoja, kus olen alates 1995. aastast valmistanud hulgaliselt väikekandleid, hiiu kandleid ning parandanud viiuleid. Olen pidanud loenguid nii eesti rahvamuusika ajaloost ja rahvapillimuusikast kui ka muude rahvaste muusikast.
Kandlemeisterdamise kursuse lõpul 2005. aasta juulikuus. Foto: Krista Sildoja

Kutsuge meid külla
ehk meie loengud, kontserdid ja kursused

Oleme Raivoga esinenud siin ja seal ning andnud muu hulgas palju-palju loeng-kontserte, kus oleme tutvustanud eesti rahvamuusika ajalugu ning pille. Hetkel on meie elukohaks talve perioodil Islandi saar, kus samuti peamiselt muusikaga tegeleme. Suved aga veedame Eestis, kodus. Niisiis oleme valmis suviti sõitma mööda Eestit ja pakkuma teile oma muusikat.

Pakume siinkohal välja mõned teemad, mille osas oleme meelsasti valmis teiega pikemalt arutlema.

KURSUSED, mis kestavad mitu päeva
 • Kursus rahvamuusika ansambli juhendajatele - pillikoor, seadmine, ansamblitöö metoodika
 • Praktiline mängurõõm rahvamuusikaansamblis
 • Eesti rahvapärase viiulimuusika mänguvõtted ning repertuaar
 • Hiiu kandle mänguvõtted ning repertuaar
 • Väikekandle meisterdamise kursus
 • Praktiline rahvapillimuusika nooremas koolieas
 • Improvisatsioon traditsiooni piires
 • Pilliõpetajale vajalikud teadmised ja oskused ajaloolisest rahvapärasest muusikast ning esitustavadest
LOENGUD, mis jäävad ühe päeva piiresse
 • Eesti rahvapillide ajaloost
 • Eesti instrumentaalse rahvamuusika ajaloost ja käekäigust tänapäeval
 • Teiste rahvaste pärimusmuusika esitused tänapäeval - võrdlus Eestis tehtavaga
 • Rahvamuusikast pärimusmuusikaks - mõistete muutumine
KONTSERTKAVAD, 45 kuni 90 minutit
 • Hiiu kandle ja rahvapärase viiulimuusika eredamad näited ajaloost koos lisaselgitustega
 • August Pulsti mälestused muusikast koos elavate muusikanäidetega
© Krista ja Raivo Sildoja, MTÜ Virbel, Rasina küla, 64618 Mooste vald, Põlvamaa, tel: +372 55 31 478