Eesti keeles   In English  
Pärimusmuusika õppepäevad

Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu Koolituskeskus kutsub üles tellima järgnevaid koolitusi:


I Kursus rahva-/pärimusmuusika ansamblite juhendajatele (Krista Sildoja)


Sihtgrupp
: pilli mängivad juhendajad (ei oma tähtsust, millise pilliga; samuti ei ole keelatud lihtsalt kuulata kõrvalt)
Teemad
:
  • ülevaade erinevatest traditsioonilistest koosmänguvormidest (duo, pillikoor, kapell jm);
  • ansamblimängu ideest (miks mängida koos);
  • rahvamuusika seadmisest (kas üldse seada ja kui, siis kuidas, et säiliksid meie aladele iseloomulikud jooned);
  • ansamblitöö metoodika;
  • praktiline pillimäng.
Kestvus: 8t
Lisaks: võimalik tellida lektorilt kursuse õppematerjal (tekstivihik, noodi- ja helinäited) - selles tuleb leppida kokku enne kursuse toimumist

*   *   *

II Praktiline mängurõõm rahva-/pärimusmuusikaansamblis (Krista Sildoja)

Sihtgrupp
: toimiv kollektiiv
Teemad: leida vastavalt ansambli tasemele ja kodukohale sobiv repertuaar ning harjutada seda üheskoos juhendamise ja näpunäidetega
Kestvus: 2 päeva kohapeal ansambli juures
Lisaks: võimalik tellida lektorilt kursuse õppematerjal (tekstivihik, noodi- ja helinäited) - selles tuleb leppida kokku enne kursuse toimumist

Loe, mida kirjutatakse selle koolituse kohta

*   *   *

III Pilliõpetajale vajalikud teadmised ja oskused ajaloolisest rahvapärasest pillimuusikast ning esitustavadest (Krista ja Raivo Sildoja)

Sihtgrupp
: pilliõpetajad, kes on huvitatud rahva-/pärimusmuusika õpetamisest (pillide osas ei ole piiranguid)
Teemad:
  • ajalooline ülevaade eesti rahvapillidest ja nende kasutusaladest;
  • rahvapärase repertuaari ülevaade;
  • rahvapäraste mänguvõtete ülevaade;
  • praktiline pillimäng (igaüks teeb kaasa oma pillil)
Kestvus: 1 päev
Lisaks: võimalik tellida lektorilt kursuse õppematerjal (tekstivihik, noodi- ja helinäited) - selles tuleb leppida kokku enne kursuse toimumist

*   *   *


Täpsem teave kursuste kohta ja registreerimine:
Ene Lukka-Jegikjan
ERFN Koolituskeskuse arendus- ja koolitusjuht
ene.lukka-jegikjan(ät)kul.ee
tel. 56240043
© Krista ja Raivo Sildoja, MTÜ Virbel, Rasina küla, 64618 Mooste vald, Põlvamaa, tel: +372 55 31 478