Eesti keeles   In English  
Värsked magistritööd

Eesti pärimusmuusika valdkonda on lisandunud kolm uut magistritööd, mis kõik on kaitstud Telemarki Kõrgkoolis (Høgskolen i Telemark ) Norras.

2004. aastal kaitses Krista Sildoja Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia muusikateaduste osakonnas magistritöö "Põhja-Pärnumaa viiuldajad ja nende mängumaneer 20. sajandi I poolel". Tegemist oli toona esimese magistritööga Eestis, mis kaitstud pärimusmuusika alal. Loe e-väljaannet!

Värsked magistritööd samas vallas annavad kinnitust, et valdkond hakkab muutuma järjest populaarsemaks.

Juhan Suits. Foto: Internet
2007. aasta juunikuus kaitses Norras oma magistritöö rahvapäraste puhkpillide mängija Juhan Suits. Töö kannab pealkirja "The Pärnu type of wedged jew`s harp. Quest for Historical Sources and Manufacturing Techniques". Kirjatükk koosneb kolmest peatükist, millest esimeses filosofeerib autor pärimusmuusika väljasuremise ja elustamise teemadel. Teine osa keskendub parmupilli üldisele ajaloole ning pärnu tüüpi pillile lähemalt. Kolmas peatükk kirjeldab parmupilli valmistamise protsessi.

Cätlin Jaago. Foto: Internet
2009. aastal kaitses Norras oma magistritöö teinegi rahvapäraste puhkpillide mängija Cätlin Jaago. Töö teemaks oli samuti parmupill, kuid keskendumisega rohkem selle muusikale. Töö kannab pealkirja "Estonian jew`s harp stories. The reproduction and restoration of melody-play tradition". Töö jaguneb neljaks osaks. Esimeses osas annab autor ülevaate pillimuusika uurimise seisust Eestis, parmupilli ajaloost ning uurimismaterjalist. Teine peatükk sisaldab kokkuvõtet parmupillimuusika noodistamise kohta ning muusikalise teksti kirjeldusi. Kolmas peatükk tutvustab parmupillimängijaid ja nende mängumaneere. Neljas peatükk teeb kokkuvõtte. Lisadena leiate noodistused, vormianalüüsi, fotod ja palju muud.

Janne Suits. Foto: Internet
2010. aasta juunikuus kaitses magistritöö samas koolis kolmas eestlasest pärimusmuusik. Janne Suitsu, hiiu kandle mängija uurimus kannab pealkirja "The Reconstruction of Talharpa playing technique and tradition", juhendaja Krista Sildoja. Hetkel ei ole see uurimus veel avalikult kättesaadav. Töö koosneb kolmest ulatuslikust peatükist. Esimene peatükk annab ülevaate Vormsi saare ja seal elanud eesti-rootslaste ajaloost. Teine peatükk analüüsib talharpa kohta varem ilmunud materjale - uurimusi, salvestusi, esitusi, noodistusi. Kolmandas peatükis pakub autor välja omapoolseid lahendusi talharpa mängimiseks tänapäeval.


Meeldivat uurimist!
© Krista ja Raivo Sildoja, MTÜ Virbel, Rasina küla, 64618 Mooste vald, Põlvamaa, tel: +372 55 31 478