Saateks

 

Sissejuhatus

Viiulimuusika uurimise seis Eestis

Uurimuse eesmärk

Allikad

 

1. Rahvapärane viiulimuusika ja Põhja-Pärnumaa viiuldajad 20. sajandi algul

 

1.1. Viiulimuusika autentses situatsioonis

1.1.1. Viiulimäng ja tantsimine külaühiskonnas

1.1.1.1. Labajalavalss

1.1.1.2. Polka

1.1.1.3. Viiuli kasutamine tantsusaateks

 

1.2. Rahvapärane viiulimäng väljaspool tavapärast keskkonda

1.2.1. August Pulst (1889–1977)

1.2.2. Kontserdid ja ringreisid

1.2.3. Heliplaadistamise aktsioon

 

1.3. Põhja-Pärnumaa viiuldajad ja nende kultuuritaust

1.3.1. Naaberkihelkonnad Tori ja Vändra

1.3.2. Kirik, kool ja seltsiliikumine

1.3.3. Tori ja Vändra kihelkonna viiuldajad

1.3.3.1. Mart Jantson ja  Mihkel Toom Tori kihelkonnast

1.3.3.2. Hendrik Adamson-Jõearu ja Anton Adamson Vändra kihelkonnast

 

1.4. Kokkuvõtteks

 

2. Põhja-Pärnumaa viiuldajate mängumaneer

 

2.1. Uurimisaines

2.1.1. Pillilugude arhiiviandmed ja esituskoosseisud

2.1.2. Viiuldajate poolt eelistatud helistikud

 

2.2. Labajalavalsside ja polkade vormianalüüs

2.2.1. Muusikalise vormi erinevad tasandid

2.2.1.1. Läbimängu tasand

2.2.1.2. Osa-, lause- ja fraasitasand

2.2.2. Viiulipalade struktuurist kokkuvõtvalt

 

2.3. Viiuldajate mängutehnika

2.3.1. Mitmehäälsus soolomängus

2.3.1.1. Lahtiste keelte kasutamine kahehäälsete kooskõlade mängimisel

2.3.1.2. Lahtiste keelte kasutamine kolme- ja neljahäälsete kooskõlade mängimisel

2.3.1.3. Topeltnootide mängimine: tertsi-, kvindi-, seksti- ja oktaavivõte

2.3.2. Mitmehäälsus duomängus

2.3.2.1. Burdoonsaade ehk torupillipärane mitmehäälsus

2.3.2.2. Funktsionaalharmooniast lähtuv kahehäälne koosmäng

2.3.3. Mõned tähelepanekud teistest mänguvõtetest

2.3.3.1. Intonatsioon

2.3.3.2. Melismid

2.3.3.3. Sõrmestus

2.3.3.4. Poognakäe tehnika ja käte koordinatsioon

2.3.3.5. Dünaamikast

 

2.4. Kokkuvõtteks                       

 

3. Uurimuse kokkuvõte

Põhja-Pärnumaa viiuldajatest ja nende mängumaneerist

Uurimismaterjali muusikalisest analüüsist üldisemalt

Lõpetuseks

 

Noodi- ja helinäited

Noodi- ja helinäide 1.

Noodi- ja helinäide 2.

Noodi- ja helinäide 3.

Noodi- ja helinäide 4.

Noodi- ja helinäide 5.

Noodi- ja helinäide 6.

Noodi- ja helinäide 7.

Noodi- ja helinäide 8.

Noodi- ja helinäide 9.

Noodi- ja helinäide 10.

Noodi- ja helinäide 11.

Noodi- ja helinäide 12.

Noodi- ja helinäide 13.

Noodi- ja helinäide 14.

Noodi- ja helinäide 15.

Noodi- ja helinäide 16.

Noodi- ja helinäide 17.

Noodi- ja helinäide 18.

Noodi- ja helinäide 19.

Noodi- ja helinäide 20.

Noodi- ja helinäide 21.

Noodi- ja helinäide 22.

Noodi- ja helinäide 23.

Noodi- ja helinäide 24.

Noodi- ja helinäide 25.

Noodi- ja helinäide 26.

Noodi- ja helinäide 27.

 

 

Kasutatud materjalid

Kirjandust

Autorist

 

Lisa 1.

Lisa 2.

 

Uurimuse printversioon